Tema 4 – Înțelegerea și aplicarea conceptului de moștenire în programarea Java

Instrucțiuni pentru temă

Introduceți în proiectul AnimalRescuer cel puțin două relații de moștenire, având în vedere următoarele cerințe:

  1. Proprietățile din clasele părinte nu ar trebui să fie repetate în sub-clase.
  2. Fiecare sub-clasă ar trebui să conțină cel puțin o proprietate pe care nu o are în comun cu celelalte sub-clase.