Lecția 3 – Locul testării în viaţa unui produs software